LASTE LIIKLUSPARGI REEGLID

 

 • Sõidukitega võivad sõita lapsed vanuses 2-8a või kuni 50kg kaaluv laps.
 • Broneeritud ürituse korral on lubatud laste arv 24.
 • Laste Liikluspargis on kohustuslik järgida liiklusreegleid.
 • Lapsed liiklevad Laste Liikluspargis alati lapsevanema järelvalve all, kes vastutab, et laps ei sõidaks vastassuunavööndis, keelava fooritulega ega teistele autodele otsa.
 • Laste turvalisuse ja ohutuse eest vastutavad nende vanemad või saatjad. Keelatud jätta alla viie aastaseid lapsi sõidualale omapead.
 • Broneeritud ürituse korral peab kogu peo vältel olema rajal iga 8 lapse kohta üks täiskasvanu, kes lapsi rajal jälgib ja vajadusel korrale kutsub.
 • ​Keelatud on: vastassuunas sõitmine, sõidukitega üksteise rammimine, hooletu liiklemine, ebaviisakas käitumine,  Laste Liikluspargi vara tahtlikult kahjustamine.
 • Kui mõni sõiduk või muu Laste Liikluspargi vara on lõhutud, on täiskasvanu kohus teavitada sellest Laste Liikluspargi töötajat.
 • ​Laste turvalisuse ja ohutuse eest Laste Liikluspargis vastutavad nende vanemad või saatjad.
 • Laste Liikluspark ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, kui ei ole järgitud reegleid.
 • ​Kaasa palume võtta vahetusjalanõud. Laste Liikluspark ei vastuta külaliste järelevalveta asjade, rõivaste ja jalanõude eest.
 • Kui laps tahtlikult sõidab hooletult, rikub liikluseeskirju, tekitab ohtu teistele sõitjatele, kahjustab ettevõtte vara ja ei allu juhendaja või oma saatja korraldustele, on Laste Liikluspargi töötajal õigus lapse sõit katkestada ja ta liikluslinnakust välja saata. Sellisel juhul Laste Liikluspark OÜ-le makstud tasu ei tagastata.
 • Sõiduki tehnilise rikke korral pöördu klienditeenindaja poole. 
 • Vulkaanküünalde kasutamine on keelatud, kasutada võib tavalisi tordiküünlaid.
 • Paberetenduse /papershow/ tellimine on keelatud.

 

BRONEERINGU TÜHISTAMINE

Kui klient tühistab peo broneeringu 30 kalendripäeva enne planeeritud üritust,  tagastatakse kliendile tasutud ettemaks täies ulatuses. Kui broneeringu tühistamine toimub vähem, kui 30 päeva enne ürituse algust, jääb tasutud renditasu summa deposiiti, mida on võimalik kasutada 1 kalendriaasta jooksul alates broneeringu renditasu Laste Liikluspark OÜ arveldusarvele laekumise päevast. Deposiidis olevat rendisummat võib kasutada uue peo broneeringuks, aga ka lihtsalt tavakülastuseks. Broneeringu tühistamisel tehtud ettemaksu ei tagastata vastavalt VÕS 53, lg3p2: “Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud kuupäevaks”

Võtke meiega ühendust

E-kirja saatmiseks pane siia linnuke: